YourCube2018-12-19T11:05:35+00:00

YourCube: jouw plek voor de Maatschappelijke Diensttijd

YourCube is dé plek voor de maatschappelijke diensttijd. Jongeren kunnen hun maatschappelijke diensttijd binnen de YourCube vormgeven; voor korte of langere tijd, op basis van hun eigen ambities, interesses en kwaliteiten.

De YourCube is een metafoor voor de powercube, en is ontwikkeld door Inspiratienetwerk TijdVoorActie. YourCube is de verbindende schakel waar jongeren kunnen inpluggen om te ontdekken waar ze zich maatschappelijk kunnen en willen inzetten. Ook organisaties, scholen en gemeentes kunnen zich aansluiten bij YourCube. De energie die binnen YourCube ontstaat brengt een blijvende beweging op gang van jongeren die van betekenis zijn voor de samenleving.
In 2018-2019 is de YourCube één van de eerste 41 proeftuinen, gefinancierd door het ministerie van VWS.

Voor deze eerste periode is YourCube actief in acht steden, waar via lokale jongeren vrijwilligersnetwerken invulling en uitvoering wordt gegeven aan de maatschappelijke diensttijd. Dit zijn: Amsterdam, RotterdamDen HaagUtrechtGoudaAmersfoortVeenendaal en Ede. Met de scholengemeenschap Guido in Arnhem is een nauwe samenwerking.

Wat is de maatschappelijke diensttijd?

De Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een initiatief van het ministerie van VWS. De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, zich kunnen inzetten voor andere mensen en voor goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hoe ziet een traject eruit?

Een maatschappelijke diensttijd is maatwerk. Bij YourCube gaan we met elke jongere in gesprek om te achterhalen wat zijn/haar talenten, interesses en kwaliteiten zijn. De ene jongere heeft zelf een concreet plan, de ander gaat voor langere tijd ergens aan de slag, en de volgende kiest voor verschillende activiteiten om te ontdekken wat past.

Het is ook mogelijk om als buddy aan de slag te gaan, of om samen met je vrienden een activiteit te ondernemen.

Voor wie?
Alle jongeren tussen de 13-30 zijn welkom.

Wat levert het op?
De maatschappelijke diensttijd via YourCube is vrijwillig. Jongeren krijgen, afhankelijk van hun leerdoelen, begeleiding en training tijdens hun traject. Trajecten van meer dan 100 uur worden beloond met een officieel Europees erkend certificaat: De Europass voor vrijwilligers.

Samenwerken met (maatschappelijke) organisaties?
Binnen YourCube willen we samenwerken met zoveel mogelijk organisaties. Organisaties en scholen waar jongeren zijn die mogelijk interesse hebben in een MDT. Maar ook organisaties die een ervaringsplek voor jongeren kunnen bieden.

U kunt hiervoor contact opnemen met één van de lokale YourCube initiatieven, of met de landelijke projectleider Jeanine via yourcube@tijdvooractie.nl of 06 28 56 73 76.