Loading...
Wie we zijn2017-03-10T14:58:37+00:00

Inspiratiebron

Inspiratienetwerk TijdVoorActie zet zich in voor een Nederlandse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. De inspiratie voor dit werk vinden we in Jezus Christus. Hij was op aarde om andere mensen te dienen en niet om voor zichzelf te leven. Hij liet zien wat het betekent om samen te leven. Om je medemens lief te hebben als jezelf en de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Het inspireert ons om samen te leven en de kracht van gemeenschap te (her)ontdekken.

Onze missie

Onze missie is dat steeds meer jongeren op steeds meer plaatsen in Nederland zich in gaan zetten voor de mensen om zich heen en hun leven delen met anderen. Een inspiratienetwerk van jongeren met een gezamenlijk verlangen. Een verlangen dat wordt gedeeld door scholen, kerken, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven en vele anderen in Nederland. Jongeren worden uitgedaagd, geïnspireerd en toegerust om het samenleven in hun eigen stad vorm te geven. Zo ontstaat een beweging van jongeren die zelf initiatief neemt om het samenleven vorm te geven.

Als je iets goeds wilt betekenen voor je land, begin dan in de stad. Want als je hoop biedt aan de stad, heeft dat z’n uitwerking in het hele land.