Loading...
ANBI2018-09-20T14:36:56+00:00

Stichting TijdVoorActie

Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Doelstelling
Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens.

De volgende projecten vallen onder Stichting TijdVoorActie:

Contactgegevens

E-mail: inspiratienetwerk@tijdvooractie.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Raad van Toezicht

Voorzitter
Arno van der Lee

Secretaris
Johan Schutten

Algemeen bestuurslid
Mark Wijnberger

Dagelijks bestuur

Directeur-bestuurder
Eelke Dekens

Beloningsbeleid

De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Neem Vandaag Nog Contact Op