Loading...
ANBI 2017-01-26T22:37:56+00:00

Stichting TijdVoorActie

RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

Jaarverslag 2015 – Inspiratienetwerk TijdVoorActie

Jaarrekening 2015 – Stichting TijdVoorActie

Doelstelling

(Christelijke) Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens. Dit doel wordt vormgegeven binnen twee netwerken. Het landelijke jongeren Inspiratienetwerk TijdVoorActie en het lokale jongerennetwerk Dien je Stad in Ede:

Landelijk inspiratienetwerk
Missie: Jongeren met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Doel: start en ondersteuning van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken waarvanuit jongeren hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Lokaal Netwerk Dien je Stad (Ede)
Missie: Jongeren investeren in een Edese samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Doel: Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Contactgegevens
E-mail: inspiratienetwerk@tijdvooractie.nl / netwerk@dienjestad.nl
Telefoon: 06-25494056
Bezoekadres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Postadres: Postbus 8063, 6710 AB, Ede

Bestuur
Voorzitter
Norbert van der Vegt

Secretaris
Johan Schutten

Penningmeester
Mark Wijnberger

Algemeen bestuurslid
Arno van der Lee

Directeur
Eelke Dekens

Beloningsbeleid
Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. Bij hoge uitzondering kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Neem Vandaag Nog Contact Op